آزمایش موفقیت آمیز موشک‌های کروز روی ناو جنگی با نظارت رهبر کره شمالی


تهران- ایرنا- خبرگزاری مرکزی کره شمالی بامداد دوشنبه گزارش داد که آزمایش موشک‌ های کروز راهبردی روی یک ناو جنگی نیروی دریایی با حضور و نظارت کیم جونگ اون با موفقیت انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205123/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87