آمریکا مجوز افزایش خطوط هوایی چینی را صادر کرد


تهران- ایرنا- آمریکا با اشاره به عادی سازی بیشتر در روابط تجاری خود با چین اعلام کرد که خطوط مسافربری چینی اجازه خواهند داشت تا ۵۰ پرواز رفت و برگشت هفتگی را به ایالات متحده داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85399521/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF