اجلاس «یک کمربند، یک جاده» در چین آغاز شد


تهران بزرگ – ایرنا – آیین افتتاحیه اجلاس «یک کمربند، یک جاده» روز چهارشنبه به وقت محلی در شهر پکن پایتخت کشور چین برگزار شد که علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در این آیین حضور یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85263087/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF