انور ابراهیم پاسخ تنبیهی ایران را یک اقدام مشروع خواند


تهران- ایرنا- انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در واکنش به پاسخ گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی، آن را «اقدامی مشروع» خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85446232/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AA%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF