برنامه چین برای توسعه یکپارچه تجارت داخلی و خارجی


تهران- ایرنا- چین، به عنوان دومین بازار بزرگ مصرف‌کننده و بزرگترین تاجر کالا در جهان، در تلاش است توسعه یکپارچه تجارت داخلی و خارجی را سرعت بخشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85326418/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C