بریکس، محور گفت‌وگوهای مسکو و پکن


تهران- ایرنا- معاون وزیر امور خارجه چین و وزیر امور خارجه روسیه در مورد تقویت همکاری‌ها در گروه بریکس با یکدیگر مذاکره و گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85399943/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86