تاکید سئول بر خنثی‌سازی تهدیدات کره شمالی در گرماگرم رزمایش سپر آزادی


تهران– ایرنا – وزیر دفاع کره جنوبی امروز چهارشنبه در گرماگرم اجرای رزمایش نظامی سئول و واشنگتون موسوم به «سپر آزادی» از یک پناهگاه فرماندهی کلیدی بازدید کرد و از سربازان خواست تا بر سیستم‌های عملیاتی خنثی‌سازی شبکه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی تسلط داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85417490/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%86%D8%AB%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%BE%D8%B1