تاکید کره جنوبی و اندیشکده آمریکا بر واکنش مشترک به تحریکات کره شمالی


تهران – ایرنا – رئیس‌جمهوری کره جنوبی به تازگی با گروهی از کارشناسان مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) دیدار و در باره کره شمالی و اتحاد سئول و واشنگتن گفت‌وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85410003/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87