تصمیم ژاپن برای انتقال پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما به دریا قطعی شد


تهران- ایرنا – فومیو کشیدا نخست وزیر ژاپن امروز اعلام کرد رهاسازی بیش از یک میلیون تن پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما در دریا از روز پنجشنبه ( ۲ شهریور ) باوجود مخالفت مردم و به ویژه ماهیگیران ژاپنی، مخالفت جدی کشورهایی نظیر چین و روسیه و نگرانی عمیق کره جنوبی، آغاز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206435/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C