تظاهرات حمایت از فلسطین در اندونزی


تهران- ایرنا- مردم اندونزی در نهمین هفته از جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه، برای محکوم کردن جنایات این رژیم و حمایت از مردم فلسطین به خیابان‌ها آمدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317439/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C