تعهد ۲۲ کشور برای ۳ برابر کردن ظرفیت انرژی هسته‌ای تا سال ۲۰۵۰


تهران- ایرنا- ۲۲ کشور در جریان برگزاری بیست و هشتمین اجلاس جهانی تغییرات اقلیمی سازمان ملل در امارات اعلام کردند که ظرفیت انرژی هسته‌ای برای تولید برق جهانی را تا سال ۲۰۵۰ سه برابر خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311035/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%DB%B2%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0