تمرکز نشست آتی بریکس؛ چگونگی تبادلات تجاری با ارزهای محلی


تهران – ایرنا – پایگاه خبری آمریکایی یواس نیوز در گزارشی در باره اهداف نشست آتی سران بریکس که قرار است جمهوری اسلامی ایران هم عضو آن شود، نوشت: مهمترین تمرکز این نشست بهبود روابط اقتصادی و چگونگی افزایش جذب پول و وام‌دهی با ارزهای محلی در «بانک توسعه جدید» خواهد بود که به نوعی بانک بریکس به شمار می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203259/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C