خسارت سه میلیارد دلاری به چین بر اثر بلایای طبیعی در یک فصل


تهران- ایرنا- دولت چین اعلام کرد که سیل، خشکسالی، زمین لرزه و شرایط یخبندان در چین منجر به وارد آمدن خسارت اقتصادی مستقیم ۳.۲۸ میلیارد دلاری در سه ماهه اول سال شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85442461/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B5%D9%84