دولت کره‌جنوبی مصالحه بر سر افزایش ظرفیت دانشکده‌های پزشکی را رد کرد


تهران – ایرنا – رئیس جمهور کره جنوبی امروز (سه‌شنبه) گفت که طرح دولت این کشور برای افزایش ۲ هزار نفری سهمیه پذیرش دانشکده‌های پزشکی «حداقل اقدام لازم» برای رسیدگی به کمبود پزشکان است که هیچ جایی برای مذاکره یا مصالحه ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85400363/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7