«دو نشست» چین: ترسیم نمودار مسیر راهبردی و نقشه آینده


تهران-ایرنا- هزاران قانونگذار و مشاور سیاسی چینی مطابق روند هر ساله در پکن گرد هم آمدند تا در اجلاس سالانه موسوم به «دو نشست» بر تصمیمات مهم سیاسی، اقتصادی، نظامی این کشور نظارت کنند. به اعتقاد منابع رسانه‌ای چین این رویداد نه تنها موجب شد تا جهان دموکراسی مردمی را درک کند، بلکه پنجره‌ای برای رصد توسعه این کشور و فهم مسیر سیاست‌های دولت در سال‌ جاری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85416048/%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87