رایزنی وزرای خارجه چین و کره‌جنوبی درباره کره‌شمالی


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه کره‌جنوبی امروز (سه شنبه) در اولین تماس تلفنی با همتای چینی خود درباره کره‌شمالی و دیگر مسائل دوجانبه گفت‌وگو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85379210/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C