رزمایش بزرگ چین در اطراف تایوان و نگرانی‌های دریایی ژاپن


تهران- ایرنا- همزمان با رزمایش نظامی چین در آب‌های اطراف جزیره تایوان شبیه سازی حملات گسترده به اهدافی حساس در نقاط مختلف این جزیره، مقامات ارشد ژاپن و چین روز دوشنبه با هدف گفت و گو در خصوص برخی نگرانی های مربوط به مناطقه دریایی با یکدیگر دیدار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078658/%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86