روایتی از یک خبر/آیا تحریم های غرب علیه روسیه کارساز بود؟


تهران- ایرنا- با وجود گذشت حدود دو سال از آغاز مناقشه روسیه و اوکراین که تاثیرات آن همچنان بر اقتصاد جهانی پابرجاست، به تازگی غرب تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه و برخی از کشورهای ثالث اعمال کرده است که به باور کارشناسان این رویکرد میتواند آسیبهای بیشتری را بر اقتصاد جهان وارد سازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85399599/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF