روایتی از یک خبر I تبلور ژاپن در جنوب شرق آسیا ، پیامدها برای چین


تهران- ایرنا- فومیو کوشیدا، نخست وزیر ژاپن در ماههای اخیر در دیدار با مقامات عالی رتبه مقامات فیلیپین، سنگاپور و مالزی و سران کشورهای عضو آسه‌آن گفت‌وگوهایی پیرامون تعمیق همکاری در زمینه امنیتی انجام داد که به زعم کارشناسان این مساله حاکی از تلاش‌های توکیو برای دستیابی به جایگاه راهبردی در منطقه جنوب شرق آسیا با هدف به چالش کشاندن چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85349514/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-I-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C