روایتی از یک خبرI رهاسازی پساب فوکوشیما و تداوم بی‌توجهی ژاپن به نگرانی‌های جهانی


تهران- ایرنا- ژاپن هفته گذشته دور سوم از فرایند رهاسازی پساب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به اقیانوس آرام را اجرا کرد و همین امر بار دیگر به نگرانی‌های زیست محیطی و تاثیر آن بر سلامت مواد غذایی افزود اما توکیو همچنان توجهی به این نگرانی‌ها ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85311295/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86