روایتی از یک خبرI سایه قانون کاهش تورم آمریکا بر روابط واشنگتن-جاکارتا


تهران- ایرنا- آمریکا در حالی در تلاش برای نزدیک‌تر کردن روابط خود با اندونزی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی است که قانون کاهش تورم در این کشور بر واردات منابع معدنی از این کشور جزیره‌ای سایه انداخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290199/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1I-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7