روسیه: استقرار موشک‌های آمریکا در فیلیپین، تهدیدی برای امنیت جهانی است


تهران-ایرنا- سفیر روسیه در آمریکا با اشاره به اقدامات نظامی واشنگتن در جنوب شرقی آسیا گفت که استقرار موشک‌های بالستیک در فیلیپین، امنیت جهانی را تهدید می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85448444/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA