رویترز: سفیر چین در کانادا به پکن بازگشته است


تهران- ایرنا- خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه نوشت که «کونگ پیوو» سفیر چین در کانادا که از سال ۲۰۱۹ این سمت را بر عهده داشته است، پست خود را ترک و به کشور خود بازگشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85452448/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%B2-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA