زمین لرزه تایوان ۷ کشته و صدها زخمی به جای گذاشت
تهران – ایرنا – وقوع بزرگترین زمین لرزه تایوان در ۲۵ سال اخیرتاکنون هفت کشته و بیش از ۷۰۰ زخمی برجای گذاشته است و ۷۷ نفر نیز گرفتار شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85433612/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%B7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA