سفیر ایران: تهران برای حمایت از آرمان قدس از همه گروه‌های مقاومت پشتیبانی می‌کند
تهران- ایرنا- محمد بروجردی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در سخنانی تاکید کرد که تهران در مقابله با تجاوزگری و برای حمایت از آرمان قدس به دور از نگاه حزبی، گروهی یا مذهبی از همه گروه‌های مقاومت پشتیبانی کرده و خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85434177/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA