سفیر ایران در اندونزی: حمله به کنسولگری ایران در دمشق نقض کنوانسیون وین است


تهران-ایرنا- سفیر ایران در اندونزی، حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به سفارت کشورمان در دمشق را نقض کنوانسیون وین و موازین بین المللی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85433220/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86