سنگاپور بیشترین آمار مبتلایان به کرونا در سال ۲۰۲۳ را ثبت کرد


تهران- ایرنا- تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در سنگاپور در سطح هشدار افزایش یافته است، وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد در هفته پایانی ماه نوامبر (۴ تا ۱۱ آذر) تعداد افراد بستری شده در مراقب‌های ویژه نیز به ۹ نفر رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85316288/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF