صلح و همکاری با نتیجه بُرد-بُرد، الگوی چین برای مدرن شدن

  “مدرنیزاسیون به سبک چینی” یعنی مدرنیزاسیون با جمعیت عظیم می باشد. با توجه به جمعیتی بیش از 1.4 میلیارد نفر، منابع و شرایط محیطی چین بسیار محدود کننده است. این حقیقت اثبات کرده است که مدرنیزاسیون چین نمی تواند از مدل های خارجی پیروی کند بلکه در روش های توسعه باید ویژگی های خاص خود را داشته باشند. الگوی مدرنیزاسیون با چنین جمعیت گسترده ای از نظر سختی و پیچیدگی ، منحصر بفرد است .

چانگ هوآ نوشت: دستیابی به مدرنیزاسیون، هدف مشترک همه مردم در سراسر جهان محسوب می شود، اما مسیرهای مدرنیزاسیون از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابر این، در دنیا هیچ روشی برای مدرنیزاسیون وجود ندارد که با شرایط همه کشورها همخوانی داشته باشد واستانداردهای یکسانی برای قضاوت سطح مدرنیزاسیون کشورهای مختلف نیز وجود ندارد. روند مدرنیزاسیون چین علاوه بر داشتن ویژگی های مشترک با دیگر کشورها، ویژگی های خاص خود را هم دارد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، چانگ هوا در یادداشتی با موضوع تاکید بیستمین کنگره حزب کمونیست چین بر ضرورت حرکت این کشور به سمت مدرنیزاسیون با الگو و سبک چینی نوشت مدرنیزاسیون به سبک چینی به دلیل شرایط خاص این کشور به ویژه جمعیت 1.4 میلیارد نفری آن باعث شده است تا چین الگوی خود را برای مدرنیزاسیون دنبال کند و قطعا مسیر قدیمی برخی از کشورها را دنبال نخواهد کرد که از طریق جنگ، استعمار، غارت و غیره به مدرنیزاسیون دست یافته اند.

وی خاطرنشان کرد که در الگوی مورد نظر چین برای مدرنیزاسیون، موضوعات مهمی چون رفاه مردم، توسعه روستایی، رفع نیازهای مادی و معنوی ، پرهیز از مصرف گرایی بیش از حد و ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن مورد تاکید قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923886/%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86نماینده ارشد دولت چین در ایران با تاکید بر ضرورت همکاری ها میان کشورها و ملت ها با هدف دستیابی به نتیجه برد-برد نوشت: “مدرنیزاسیون به سبک چینی” گزینه جدیدی را در اختیار بشر برای تحقق مدرنیزاسیون قرار می دهد که خواهان افزایش تنوع تمدن های بشری و یادگیری متقابل بین تمدن ها و کشورهای مختلف است. چین قاطعانه با تحمیل الگوی کشورهای دیگر بر چین مخالف است، سعی نخواهد کرد الگوی خود را به کشورهای دیگر صادر کند تلاش هر کشوری برای یافتن راه مدرنیزاسیون منطبق با وضعیت خود باید مورد احترام قرار گیرد. . اگر جامعه جهانی مایل به آشنایی و استفاده از الگوی چین باشد، ما آماده معرفی تجربیات خود به صورت عینی هستیم. چین درهای خود را به روی جهان گشوده و درکنار آن صادقانه برای آشنایی با تجربیات دیگر کشورها تلاش می‌کند و می‌خواهد آنها را مورد مطالعه و استفاده قرار دهد.

صلح و همکاری با نتیجه بُرد-بُرد، الگوی چین برای مدرن شدن

وی تاکید کرد که پرچم چین در مسیر تحقق این هدف، «صلح، توسعه، همکاری و نتایج برد-برد می باشد». 

شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست در سخنانش در بیستمین کنگره این حزب برضرورت اتحاد مردم همه اقوام کشورش برای ایجاد یک کشور نیرومند سوسیالیستی مدرن در همه ابعاد و تحقق دومین هدف صد ساله و پیشبرد همه جانبه چین به سبک مدرنیزاسیون چینی تاکیدکرد و تحقق این مهم را از وظایف حزب حاکم برشمرد.