مالزی تحریم‌های همه جانبه علیه حامیان فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد


تهران- ایرنا – نخست وزیر مالزی اعلام کرد که کشورش تحریم‌های همه جانبه در واکنش به قانون پیشنهادی آمریکا درباره سطح تحریم‌ها در برابر حامیان حماس و سایر گروه‌های عملیاتی در فلسطین را به رسمیت نخواهد شناخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283255/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF