محور دیدار آتی بایدن و شی؛ تجارت، تایوان و روابط نگران کننده دو کشور


تهران – ایرنا – «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا و «شی جین پینگ» همتای چینی وی به عنوان سران دو اقتصاد بزرگ دنیا روز چهارشنبه این هفته در ایالت کالیفرنیا در نخستین دیدار رو در رو در سال جاری تا درباره تجارت، تایوان و روابط نگران کننده آمریکا و چین میلادی مذاکره خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85286961/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87