نوروز و عید بهار، پیوند فرهنگی بین مردم ایران و چین


تهران – ایرنا – در طول دو هزار سال گذشته، ایران و چین بسیاری از آداب و رسوم فرهنگی یکسان یا مشابه را شکل داده‌اند و این اشتراکات فرهنگی عامل پیوند میان دو کشور، حمایت از توسعه پکن-تهران و گسترش روابط و دوستی این دو ملت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85383674/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86