هندوراس آماده پیوستن به بانک توسعه جدید بریکس است


تهران- ایرنا- دفتر سیومارا کاسترو رئیس جمهور هندوراس شنبه شب در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که تگوسیگالپا درخواست رسمی خود را برای عضویت در بانک توسعه جدید بریکس (NDB) ارائه داده و آماده پیوستن به این بانک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85136364/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA