وزیران دفاع «آسه‌آن» آتش بس‌فوری در غزه را خواستار شدند
تهران- ایرنا- وزیران دفاع «آسه‌آن» در آغاز هفدهمین نشست دو روزه این سازمان که از امروز در جاکارتا برگزار می‌شود، آتش بس‌فوری در غزه و راه‌حلی برای بحران درازمدت میانمار را خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292212/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF