وقوع زمین‌لرزه‌ای به قدرت 6.2 ریشتر در فیلیپین


تهران- ایرنا- یک زمین لرزه به قدرت 6.2 ریشتر منطقه لوزون در فیلیپین را به لرزه در آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85312682/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-6-2-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86