پکن: آمریکا از دامن زدن به تنش‌ها در دریای جنوب چین دست بردارد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز (چهارشنبه) در ارتباط با وضعیت کنونی دریای جنوب چین، اظهار داشت: اگر آمریکا صادقانه به صلح و ثبات در این منطقه تمرکز دارد، باید از دامن زدن به تنش‌ها دست بردارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85440892/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF