پیش‌بینی بروز تنش‌ در اجلاس آتی سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه


تهران – ایرنا – به عقیده تحلیلگران، ‌اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC یا اپک) که از ۱۱ تا ۱۷ نوامبر(۲۰  تا ۲۶ آبان) در سانفرانسیسکو برگزار می‌شود، با تنش‌های جغراسیاسی همراه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85281556/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87