چین: افزایش ۱۶ درصدی متان استحصال شده از معادن زغالسنگ


تهران-ایرنا- خبرگزاری دولتی چین اعلام کرد که تولید گاز متان استحصال شده از معادن زغالسنگ در استان شانشی ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85310287/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%DA%AF