چین حمایت کانادا از اقدام‌های فیلیپین را محکوم کرد


تهران- ایرنا- با شدت گرفتن تنش ها در چند روز اخیر بین فیلیپین و چین درباره منطقه مورد مناقشه در دریای جنوبی چین، دولت پکن حمایت کانادا از اقدام‌های دولت مانیل در این دریا را محکوم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85322047/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF