چین: هرگز اجازه جدایی تایوان از سرزمین مادری را نخواهیم داد


تهران-ایرنا- سخنگوی وزات امور خارجه چین در واکنش به اظهارات فرمانده ستاد فرماندهی «هند-آرام» آمریکا، اظهار داشت: سیاست و خط قرمز ما کاملا روشن است و هرگز به جدایی تایوان از چین رضایت نخواهیم داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85424102/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AF