ژاپن تسلیحات مرگبار صادر می کند


تهران – ایرنا – دولت ژاپن در نظر دارد با بازنگری در قوانین صادراتی، زمینه صدور سلاح های به اصطلاح کشنده و مرگبار را به خارج از کشور فراهم کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151890/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF