ژاپن نسبت به کاهش تنش‌ها در غزه ابراز امیدواری کرد


تهران – ایرنا – نخست وزیر ژاپن امروز (جمعه) در دیدار با رئیس رژیم صهیونیستی نسبت به کاهش هرچه سریع‌تر تنش‌ها در غزه ابراز امیدواری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308343/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF