کاهش محبوبیت نخست وزیر ژاپن پس از ترمیم کابینه


تهران- ایرنا- میزان محبوبیت نخست وزیر ژاپن پس از تغییر در کابینه در پی یک رسوایی مالی که آینده دولت را تهدید ‌می‌کند، به پایین‌ترین حد خود رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85325086/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87