کره جنوبی: به هرگونه اقدام خطرناک کره شمالی، پاسخ قاطع خواهیم داد


تهران- ایرنا – دفتر رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد طبق دستور ژنرال کیم سئونگ کیوم از مقامات نظامی این کشور، هرگونه اقدام خطرناک و تحریک آمیز از جانب کره شمالی، با مجازات سخت از جانب سئول روبرو خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185671/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85