آفریقا چین را در اجرای پروژه‌های زیرساختی به اروپا ترجیح می‌دهد

این مقام چینی گفت که برخی همکاری چین و آفریقا را مورد تحقیر قرار می دهند و کیفیت زیرساخت ها را ناچیر می شمرند. اما اینکه چه چیزی به عنوان زیرساخت باکیفیت به حساب آید و چه کسی واقعا متعهد به رفاه مردم آفریقا باشد، مساله ای که مردم آفریقا بهتر از هر کس دیگری… ادامه خواندن آفریقا چین را در اجرای پروژه‌های زیرساختی به اروپا ترجیح می‌دهد

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با